Main Menu

யாழ் பொ.சிவபாதம் ஆசிரியரின் நுண்ணறிவு செயலட்டை புலமைப்பரீட்சை வழிகாட்டி

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

யாழ் பொ.சிவபாதம் ஆசிரியரின் நுண்ணறிவு செயலட்டை புலமைப்பரீட்சை வழிகாட்டி

புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்குத் தேவையான அனைத்து வினாத்தாள்களையும் இங்கே பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
https://www.facebook.com/modelpapers12/

PDF வடிவில்
topdf(1)

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>


Comments are Closed