Main Menu

கட்டாரில் சாரதிகளுக்கு உடனடி வேலைவாய்ப்பு

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

தகவல்-பதுருஷ்ஷமான்
கனரக வாகன சாரதி அனுமதிப்பத்திரமுள்ள (கட்டார் ) சாரதிகளுக்கு கட்டாரிலுள்ள நிறுவனமொன்றில் உடனடி வேலைவாய்ப்புள்ளது.

மேலதிகத் தகவல்களுக்கு……
+94764961222
bsmunasmi@gmail.com

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>


Comments are Closed