Main Menu

சாய்ந்தமருது நகர சபை வர்த்தமானிக்கு தீர்வு தான் என்ன? – எம்.எம்.எம்.நூறுல்ஹக்

கடந்த 14.02.2020ஆந்திகதி வெளிவந்த 2162/50ஆம் இலக்க இலங்கை சனநாயக சோசலிசக்குடியரசு வர்த்தமானிப் பத்திரிகையில் சாய்ந்தமருதுக்கான நகர சபை அறிவிப்பு வெளிவந்தமை நாமறிந்ததே. இச்சபையின் ஆரம்பத்தினமாக 2022 மார்ச் 20ஆம் திகதியெனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சாய்ந்தமருது மக்களின் சுமார் 33 வருட போராட்டத்தின் அறுவடையாக நகர சபை பிரகடனம் வெளிவந்திருக்கும் இச்செய்தி இம்மக்களுக்கும் மண்ணுக்கும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியென்பதில் மாறுபட்ட கருத்துக்கிடமில்லை.
கடந்த 19.02.2020இல் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் சாய்ந்தமருது நகர சபை விடயம் பேசப்பட்டு, அது குறித்த அறிவிப்புக்களை வெளியிடும் வாரந்த அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அமைச்சரவை இணைப்பேச்சாளரான அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன பின்வரும் கூற்றுக்களைத் தெரிவித்தார்.
‘சாய்ந்தமருது நகர சபையை உருவாக்குவதற்காக 14ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட அதிவிஷேட வர்த்தமானியை இரத்துச் செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது.’ என்றும், ‘நாடு முழுவதும் காணப்படும் இவ்வாறான விடயங்களை மீள ஆராய்ந்து தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்காக இதனை இடைநிறுத்தியுள்ளதாகவும், அதனை முற்றாகத்தடை செய்யவில்லை.’ எனவும், ‘இந்த வர்த்தமானி தொடர்பில் கடந்த சில நாட்களாக சிலர் முன்வைத்து வரும் எதிர்ப்புக்களால் இந்த வர்த்தமானியை இரத்துச்செய்யவில்லை.’ என்றும், ‘சாய்ந்தமருது நகர சபையை தற்காலிகமாக இரத்துச் செய்வதற்காக அமைச்சரவை எடுத்த தீர்மானம் வெகு விரைவில் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்படும்.’ என்ற கருத்துக்களை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த அறிவிப்புக்கள் வெளியாகிய 20.02.2020இலிருந்து சாய்ந்தமருது மக்கள் மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி, மகிழ்விழந்து காணப்படுகின்றனர். அதே நேரம், பலத்த சர்ச்சைகளை முஸ்லிம் அரசியல் களத்தில் ஏற்படுத்தி, பீதியையும் அரசாங்கத்தின் மீதான நம்பிக்கையீனங்களையும் வலுவடையச்செய்யும் பாங்கிலான கருத்தாடல்களும் வெளிப்படத்தொடங்கி இருக்கின்றன.
கடந்த 19.02.2020 நடைபெற்ற அமைச்சரவையில் சாய்ந்தமருதுக்கான நகர சபை உருவாக்கம் தொடர்பிலான ஆராய்தல் என்பது முன்கூட்டி அமைச்சரவைக்கு பத்திரம் சமர்ப்பித்தோ, அறிவித்தோ நடைபெற்ற ஒன்றல்ல. மாறாக, சடுதியாக அவ்விடத்தில் சமூகமளித்த அமைச்சர்களான விமல்வீரவன்ஸ மற்றும் பந்துல குணவர்த்தன போன்றோர்களினால் பேசப்பட்டு ஆராயப்பட்டவொன்று என்பது மட்டும் திட்டவட்டமானது.
சாய்ந்தமருதுக்கான நகர சபையை வழங்குங்கள் என உரிய அமைச்சருக்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஷபக்ஷ தான் சொல்லியிருந்தார். அவர் இந்த அமைச்சரவையில் பங்குபற்றவில்லை எனக்கூறப்படுகின்றது. உரிய அமைச்சரான ஜனக பண்டார தென்னகோன் இப்பிரச்சினை எழும் போது, இது பிரதமரின் பணிப்பின் பேரில் நடைபெற்ற ஒன்றென்று எடுத்துக்கூறவில்லை என்கின்ற கருத்தும் இவ்விடயத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எவ்வாறாயினும், அமைச்சரவையில் சடுதியாகவும் விடயங்கள் ஆராயப்பட முடியும் அதன் நிமிர்த்தம் தீர்மானங்கள் மேற்கொள்வதற்கு உரித்துண்டென்பது வெளிப்படையானது.
சாய்ந்தமருது நகர சபை குறித்தான கருத்தாடல் வரும் போது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ சமூகமளித்திருக்கவில்லை. அதே நேரம், விடயத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சர் போதுமான விளக்கங்களை அங்கு முன்வைக்கவில்லை என்கின்ற நிலைப்பாடும் இருந்திருக்கிறது. இன்னொரு வகையில் நமக்கான முஸ்லிம் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் என ஒருவரும் அமைச்சரவையில் இல்லாமையும் பெருங்குறைபாடாகும்.
இவை நமக்கொரு பாடத்தைக் கற்பிக்கின்றது. அதாவது, நமக்கான ஒரு அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் அதுவும் அமைச்சரவை அந்தஸ்துக்கு வரக்கூடிய ஒருவரை நடைமுறை அரசாங்கத்திற்கு சார்பானவராகவும் அரசாங்கத்தில் செல்வாக்குடையவராகவும் வரக்கூடிய ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தையும் அவசியத்தையும் நாம் இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இந்தப்பின்னணியில் சாய்ந்தமருது நகர சபை உருவாக்கம் குறித்தான வர்த்தமானி இரத்துச்செய்யும் கதையாடல் மேற்குறித்த அமைச்சரவையில் ஆராயப்பட்டதென்பதும், அமைச்சரவை இணைப்பேச்சாளரான அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன அறிவித்தமையும் உண்மையான செய்திகளே. ஆனால், வர்த்தமானி இரத்தாகவில்லையென்பதும் மிகவும் தெளிவானது. ஏனெனில், சாய்ந்தமருது நகர சபை உருவாக்கம் குறித்தான வர்த்தமானியை இரத்துச்செய்து இன்னுமொரு வர்த்தமானி வெளிவரும் வரை முந்திய சாய்ந்தமருதுக்கு நகர சபை பிரகடனஞ்செய்த வர்த்தமானி வலிதுடையதாகவே இருக்கும்.
இதனால் தான், அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவித்த அமைச்சரே அதனை ‘முற்றாகத்தடை செய்யவில்லை’ எனத் தெரிவித்திருப்பதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அது மட்டுமன்றி, ‘சாய்ந்தமருது நகர சபையைத்தற்காலிகமாக இரத்துச்செய்வதற்கு அமைச்சரவை எடுத்த தீர்மானம் வெகுவிரைவில் வர்த்தமானியில் வெளிடப்படும்’ என்ற வாசகம் இன்னும் இதனை உறுதி செய்கின்றது.
சாய்ந்தமருதுக்கான நகர சபை உருவாக்கமென்பது எதிர்வரும் 2022.03.20ஆந்திகதியாகும். ஆதலால் இது இரத்துச்செய்ததாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளிவரும் வரை அமுலிலிருக்கும். அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானமென்பது மாற்ற முடியாதவொன்றல்ல. இது குறித்தும் அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன குறிப்பிடத்தவறவில்லை. ‘அமைச்சரவையில் எடுத்த தீர்மானங்கள் திருத்தப்படும் இரத்துச்செய்யப்படும். இது ஏனைய நாடுகளின் அமைச்சரவையிலும் இயல்பாக நடைபெறும் முறையாகும்’ எனக்கூறுவதிலிருந்து பின்வரும் இரண்டு முடிவுகளுக்கு நாம் வர முடியும்.
(1) உள்ளுராட்சி அமைச்சர் சாய்ந்தமருது நகர சபை உருவாக்கம் குறித்து வெளியிட்ட வர்த்தமானியை இரத்துச்செய்ய முடியுமென்றும் (2) இரத்துச்செய்ய தீர்மானம் மேற்கொண்டமையைக்கூட நடைமுறைப்படுத்தாதும் விட முடியுமென்கின்ற கருத்தையும் இதிலிருந்து பெற முடியும். ஆகவே, கடந்த 14 ஆந்திகதி வெளிவந்த வர்த்தமானி இரத்தாகி விடுமென்று நாம் உறுதியாக நம்ப வேண்டிய தேவையை இது இல்லாமாற்செய்கின்றது. எனினும், இரத்துச்செய்யும் வர்த்தமானி வெளிவரும் வரை நாம் நம்பிக்கையுடன் இருப்பது தவறுமல்ல. காலம் தான் இதற்கான முடிவை நமக்கு அறிவிக்கும் அது வரை பொறுமை காப்பது தான் சாலச்சிறந்தது.
சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரகடனம் குறித்து வெளிவந்த வர்த்தமானி இரத்துச்செய்யப்படும் மற்றொரு வர்த்தமானி வெளிவந்தால், அது நமது நாட்டின் அரசியல் நகர்வில் முதல் தடவையாக வழங்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்றமென்று மீளப்பெறப்பட்ட முதல் நிகழ்வாக வரலாறு பதிவு செய்து கொள்ளும். இவ்வாறான செயற்பாடானது இன்றைய அரசாங்கத்திற்கு ஆரோக்கியமான விமர்சனங்களை ஈட்டித்தராது.
கடந்த ஜனாதிபதித்தேர்தல் காலத்தில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன செய்து கொண்ட ஒப்பந்தங்கள் என்ற அடிப்படையில் சாய்ந்தமருது சுயேட்சைக்குழு (தோடம்பழச்சின்னத்தில் பள்ளிவாசலின் ஆதரவுடனும், சாய்ந்தமருக்கான உள்ளூராட்சி மன்றமே எமது ஊரின் தாகமென்பதை உறுதி செய்வதற்காக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற) அணியுடனும், ஐக்கிய சமதானக்கூட்டமைப்பு எனும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியுடனும் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டவொரு விடயமாக சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரகடனம் இருக்கின்றது.
மற்றும் ஜனாதிபதித்தேர்தல் பிரசாரப்பணியில் சாய்ந்தமருதுக்கு விஜயஞ்செய்த இன்றைய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ, ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன தேசிய அமைப்பாளர் பஷில் ராஜபக்ஷ ஆகியோர் பகிரங்கமாக தேர்தல் வெற்றியின் பின்னர் சாய்ந்தமருது நகர சபை மலருமென்ற உறுதிமொழியை உரைத்துச்சென்றிருந்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாகவே மஹிந்தவின் பணிப்பின் பேரில் நடைபெற்றவொரு சபைப்பிரகடனம் மீளப்பெறப்படுவது அவர்களின் வாக்குறுதிகள் மீது மக்கள் கொள்ளும் நம்பிக்கையினை பலமிழக்கச்செய்வதற்கு வழியாகவும் அமைந்து விடலாம்.
கடந்த 2020.02.19இல் நடைபெற்ற அமைச்சரவைத்தீர்மான அறிவிப்பானது நமக்கு இரண்டு செய்திகளை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன. (1) நகர சபை உருவாக்குவதற்கு முன்னோடியாக நடைபெற வேண்டிய செயலாளர் நியமனம், கட்டடத்தை உருவாக்குவது, நிர்வாக ரீதியாகப் பிரித்தெடுக்க வேண்டிய ஆவணங்கள், சொத்துப்பிரிப்பு சபையின் வட்டாரத்தின் எண்ணிக்கை போன்ற நடவடிக்கையை தற்காலிகமாக தாமதப்படுத்தி வைக்கும். (2) நகர சபை உருவாக்க வர்த்தமானி வெளிவந்திருந்தாலும், அதனை இரத்துச்செய்யும் அதிகாரம் எந்தநேரத்திலும் அமைச்சரவைக்கு அல்லது உரிய அமைச்சருக்கிருக்கிறது. இவ்விரு செய்திகளும் நமது அவதானங்களிலிருந்து விலகி விடாது சிந்திப்பதன் அவசியத்தை நமக்கு வலியுறுத்துகின்றது.
குறிப்பாக, சாய்ந்தமருது நகர சபையைத்தரும் அரசாங்கத்தையும் பெற்றுத்தருவதில் முன்னின்று உழைத்த அரசியல் பிரதிநிதித்துவமான முன்னாள் அமைச்சர் அதாவுல்லாஹ்வையும், ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவையும் புறக்கணித்து விடாது, இவ்வூர் மக்கள் நன்றியைத்தெரிவிக்கும் வகையில் நமது பெரும்பாலான வாக்காளிப்பு ஊடான ஆதரவைத் தெரிவுக்கும் கடப்பாட்டிலிருந்து தூரமாகி விடாத பண்பைப்பேண வேண்டிய தேவையை அறிவுறுத்துவதிலும், இந்த அமைச்சரவை சலசலப்புக்குப் பின்னாலிருக்கும் நியாயமென்பதையும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது. பள்ளியை முன்னிறுத்தி வழங்கிய நமது வாக்குறுதிகளை எதற்காகவும் நாம் மீறுவது முறையல்லயென்ற தெளிவும் நமக்கு முக்கியமாகும்.
2019 ஏப்ரல் 21இல் நடைபெற்ற சஹ்ரான் தலைமையிலான குழுவினரின் மிலேச்சத்தனமான தாக்குதல் என்பது முஸ்லிம் சமூகத்தின் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு குழுவினரின் செயற்பாடல்ல. இந்த அணியை, முஸ்லிம் சமூகம் அங்கீகரித்ததுமல்ல என்பது பட்டவர்த்தமானது. அப்படியிருந்தும் இதனோடு சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரகடனத்தை முடிச்சுப்போட்டு கருத்துரைப்பது ஓர் அபத்தமான தொடர்புபடுத்தல் என்பது மிகத்தெளிவானது.
அது மட்டுமன்றி, சஹ்ரான் குழுவினரின் ஒரு பகுதியினர் சாய்ந்தமருதில் தங்கியிருந்ததென்பது ஒரு வாரத்திற்குட்பட்டதாகும். அப்படியிருந்தும் இவர்கள் பற்றி அறிய வந்ததும் உடன் பாதுகாப்புத்தரப்புக்கு சாய்ந்தமருது மக்கள் காட்டிக்கொடுத்தனர். அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ள முடியாத நிலையில் தான் குண்டை வெடிக்க வைத்து மாண்டு போனார்கள் என்பதே உண்மையாகும்.
சஹ்ரான் குழுவினரை இவ்வூர் மக்கள் மட்டுமன்றி, முழு முஸ்லிம் சமூகமும் ஏற்றுக்கொள்ளாத பக்கமாகும். சாய்ந்தமருது மக்கள் காட்டிக்கொடுத்த ஊர் என்று பெருமைப்பட முடியும். இதனால் தான் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன பணப்பரிசில்கள் வழங்கி கௌரவித்தார். அது மட்டுமன்றி, குண்டை வெடிக்க வைத்து மரித்துப்போன உடல்களைப் பொறுப்பேற்கவோ, இவ்வூரின் அடக்கஸ்தலங்களில் அடக்கஞ்செய்யவோ அனுமதியில்லையென்பதை சாய்ந்தமருது உலமா சபை, ஜும்ஆப் பள்ளிவாசல் என கூட்டாக அறிவித்து மறுத்த விடயமும் மிகப்பகிரங்கமானது. இப்படியான நிலை இருந்தும் இவ்வூரை தீவிரவாதி சஹ்ரானுடன் தொடர்புபடுத்திப் பேசுவதற்கு முடியாதவொன்றாக விருந்தும், வலிந்து இணைத்துப்பேசும் பேச்சுக்களே அவை.
சாய்ந்தமருது நகர சபைப்பிரகடனத்தையடுத்து வெளிக்களத்தில் பூதாகரமாக எழுப்பப்பட்ட குற்றச்சாட்டில் அரசாங்கத்திற்கு மிகப்பாதகமானது. சஹ்ரான் குழுவினரை இயக்கியவர்கள் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள், அதற்கு கைமாறாகவே சஹ்ரான் குழுவிற்கு ஆதரவு வழங்கிய சாய்ந்தமருதுக்கு வெகுமதி தான் இந்தப்பிரகடனம் எனச்சொல்லப்பட்டதாகும்.
உண்மையில் சஹ்ரான் குழுவினரை இயக்கியவர்கள் கடந்த ஆட்சியாளர் என்று இன்றைய ஆட்சியாளரும், இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் தான் இயக்கியவர்கள் என கடந்த ஆட்சியாளர்களும் பரஸ்பரம் குற்றஞ்சாட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு விடயம் தவிர, இந்த அணி தான் இயக்கியதென சான்றாதாரத்துடன் நிரூபிக்கப்படாதவொன்றாகும்.
இவ்வாறான விமர்சனத்துக்கு இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் பயந்து தான் அமைச்சரவை சலசலப்பு எனில், அக்குற்றச்சாட்டை அவர்கள் ஏற்றதாக அர்த்தப்பட்டு விடும். மற்றும் சாய்ந்தமருது சஹ்ரான் குழுவின் ஆதாரவாளர்களல்ல. மாறாக, காட்டிக் கொடுத்தவர்கள். அதற்குத்தான் இந்த நகர சபை பிரகடன வெகுமதிமென்று அரசாங்கம் உரத்துச்சொல்ல முடியும்.
இவ்வாறு மஹிந்த – கோட்டாபய அணியினர் பகிரங்கமாகச்சொல்லத்துணிந்தால், கற்பிதமாகச் சொல்லப்படும் இன, மதவாதக்கருத்துக்கள் வலுவிழந்து விடும். முஸ்லிம் விரோதப் போக்குச்செயற்பாட்டாளர்களான சிங்கள மக்களின் கும்பலை அடக்கி வாசிக்க வைத்திருக்கும் ஆற்றலும் தீரமும் மஹிந்த – கோட்டாபய அணிக்கேயுண்டு. ஆதலால் வெளிக்கள பரப்புரைக்கு பயப்பட வேண்டிய எதுவும் இவ்வணிக்கில்லை. தேர்தல் மேடையில் மஹிந்தவின் பார்வை அல்லது சுட்டு விரல் நீட்டப்படுபவர்கள் வெற்றியாளர்கள் என்ற பதிவின் சொந்தக்காரர். ஆயின், நகர சபை குறித்த பொய்ப்பூச்சாண்டிக் கதைகள் அவர்களின் தேர்தலில் தாக்கஞ்செலுத்தப் போவதில்லையென்பதும் திட்டவட்டமானது.
சஹ்ரான் குழுவினர் தோற்றம் பெறுவதற்கு முன்பிருந்தே அதாவது கடந்த 1988களிலிருந்தே சாய்ந்தமருதுக்கான உள்ளூராட்சி மன்றம் உருவாக்கப்படல் வேண்டுமென்கின்ற கோரிக்கை இருந்து வந்தவொன்று. நமது நாட்டின் சட்டதிட்டத்திற்குட்பட்ட ஒரு விடயமாகவும் இன்று வரை நடைமுறைமையிலிருந்து வருகின்ற உள்ளூராட்சி அதிகாரத்தைக் கேட்பதும் கிடைப்பதும் ஜனநாயக வழிக்குரியவொன்றாகும்.
பின்னர் எப்படி இது தனி இராஜ்ஜியத்திற்குரிய ஒன்றாக மாறுமென்ற அச்சத்தை முன்வைப்பதும், அதனைப் பேசுபொருளாக்கி, இன, மதவாதமாக மாற்றுவதும் அறிவுடமையாகுமா? நமது நாட்டில் அமைந்திருக்கும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களில், சிங்களவர், தமிழர், முஸ்லிம் என்று தனித்து வாழும் இடங்களில் உருவாக்கப்படவில்லையா? அப்படி அமைந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு நிறைய சான்றுகள் நமது நாட்டிலுண்டு.
இவ்வாறு தனியே ஒரே சமூகத்தினர் வாழும் பகுதிகள் என்றும், பல சமூகத்தினர் இணைந்து வாழும் இடங்கள் என நமது நாட்டு மக்களின் இருப்பியல் அமைந்திருக்கின்றன. இது இயல்பாகவும், கால மாற்றங்கள் என்ற வகையிலும் அமைந்தவை. இதனால் சமூகங்கள் கலந்தும், தனித்தும் வாழும் உள்ளூராட்சி மன்றங்கள், பிரதேச செயலகங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறான நிலைப்பாடுகள் நீண்ட காலமாகக் காணப்படுகின்றன.
அவை ஒரு போதும் ஒரு தனிச்சமூகம் என்பதற்காக தனி இராஜ்ஜியமாக மாறி விடும் அபாயம் நிகழ்ந்துவிடவில்லை. ஒரே நாடு என்ற அம்சம் தான் இன்று வரை மேலோங்கிக் காணப்படுகின்றது. அது மட்டுமன்றி, நமது நாட்டு முஸ்லிம் சமூகம் இன்று வரை தனி இராஜ்ஜியக்கோரிக்கை முன்வைத்தவர்களே இல்லை. பின் எப்படி தனி இராஜ்ஜியம் உருவாக்க சாய்ந்தமருது மக்கள் முயல்வர் எனக்கூறுவதே மிகைப்படுத்தப்பட்டவொரு கற்பிதமாகும்.
 சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரகடனம் குறித்தான வர்த்தமானி வெளிவந்ததன் பின்னர், முஸ்லிம்களுக்கு தனி இராஜ்ஜியம் வழங்கப்பட்டது போன்ற பிரசாரங்கள் வெகுவாக முன்னெடுக்கப்பட்டது. இதில் குணதாஸ அமரசேகர, மதுமாத அரவிந்த, அமித் வீரசிங்க போன்ற பேரினவாத கடும்போக்காளர்கள் அங்கம் பெற்றிருந்தமை நமக்கு ஆச்சரியமானவொன்றல்ல.
ஆனால், ஐக்கிய தேசியக்கட்சி சார்ந்த மரிக்கார், முஜிபுர்ரஹ்மான், ஹிருணிக்கா,  காவிந்த ஜயவர்த்தன, நளின் பண்டாரா, தலாத அத்துக்கோரள மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி சார்ந்த சாந்த பண்டாரா போன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நகர சபை பிரகடனத்தை தனியான முஸ்லிம் இராஜ்ஜியம் போன்று சித்தரித்து, ஒரு மதவாத இனவாதக்கோணத்தில் கருத்துரைக்க முற்பட்டது தான் வியப்பானது.
இவ்வாறானதொரு இன, மதவாத சித்தரிப்புக்கு ஐக்கிய தேசியக்கட்சி சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விமர்சிக்க முற்பட்டிருக்கும் கோணம் எதை நமக்கு எடுத்துக் காட்ட விளைகின்றது? என்கின்ற தேடலும் ஆராய்தலும் நமக்கு முக்கியப்படுகின்றது. எதிர்க்கட்சியில் இருப்போர்கள் ஆளும் தரப்பினரின் எந்தச்செயற்பாடானாலும் அதனை எதிர்ப்பதும் குறை காண்பதும் எழுதாதவொரு சட்டம் போன்று நமது நாட்டு அரசியல் போக்கு அமைந்து காணப்படுகின்றது. இதற்கு இசைந்த ஒரு எதிர்த்தாடலாக இதனை நாம் ஒப்புக்கொள்ள அறிவு இடம் தரவில்லை.
ஏனெனில், 2018களில் மலையகத்தில் அம்பகமுவ என்கின்ற ஒரு பிரதேச சபையை நோர்வூட், மஸ்கெலியா, கொட்டக்கல, அக்கரப்பத்தனை என நான்கு உள்ளூராட்சி மன்றங்களை புதிதாக உருவாக்கி மொத்தமாக ஐந்து சபைகளாக உருவாக்கினர். இது நிகழ்ந்த காலத்திலும் சாய்ந்தமருதுக்கான உள்ளூராட்சி மன்ற உருவாக்கம் குறித்தான பேச்சுவார்த்தைகள் அமைச்சரவை மட்டத்திலிருந்தன. அது ஹரீஸ் எம்.பியின் தனிப்பட்ட அரசியல் காரணத்திற்காக எதிர்க்கப்பட்டு, அவர் பின்னால் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைமைத்துவம் ஒழிந்துகொண்ட வரலாறு வேறு கதை.
இங்கு நமது கவனங்களுக்குரியது எதுவென்றால், அன்று நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்தில் அமைச்சர் மனோ கணேசன் உள்ளூராட்சி மன்றங்களை உருவாக்கிக் கொண்ட போதும், அந்த கால கட்டத்தில் சாய்ந்தமருது விவாகரம் பேசப்பட்டும் இவை குறித்து எதுவும் பேசாத ஐக்கிய தேசியக்கட்சியினர் இப்போது மட்டும் கொதித்தெழுவதும் உண்மைக்கு மாறான கருத்துக்களை முன்வைப்பதும் ஏன் என்ற கேள்வியை மேற்கிளம்பச் செய்கின்றது.
ஐக்கிய தேசியக்கட்சியினரிடமும் இனவாதச்செயற்பாட்டாளர்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் தமது பேரினவாதப் போக்கை கடைப்பிடிக்காது மறைத்து வைத்துக் கொண்டனர். அவர்கள் அன்று ஆட்சியாளர்களாக இருந்த படியால் மௌனித்துக் கொண்டனர். இப்போது தாம் எதிர்க்கட்சி தானே எதையும் எதிர்த்துப்பேசலாமென்ற வகைக்குள் நின்று கொண்டிருப்பது தமக்கு பாதுகாப்பானதென்று கருதியதினால் இந்தக்கொதித்தெழுதல் சாத்தியமாகி இருக்கலாமென கருதுவதற்கு வாய்ப்பிருந்தாலும், இதற்கப்பால் இதுவொரு திட்டமிட்டுச்செய்யப்பட்ட ஒரு செயற்பாடாக இருப்பதற்கு  அதிக வாய்ப்பு இருக்கின்றதென சாய்ந்தமருது மக்கள் நம்புவதற்கு உறுதியான காரணங்கள் இல்லாமலுமில்லை.
கல்முனை மாநகர சபையிலிருந்து சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரியக்கூடாதென்பதில் உறுதியாக இருப்போர்களின் முன்னணி செயற்பாட்டாளராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் இருக்கின்றார்.  இவரது கூற்றுக்கும் எண்ணத்திற்கும் இது விடயத்தில் அவரது கட்சித்தலைவர் றஊப் ஹக்கீமும் உடன்பட்டு செயற்படும் ஒருவராகவே இருந்து வருகின்றார். ஆதலால் இவர்களின் தூண்டுகோலால் விமல் வீரவன்ஸ மற்றும் ஐக்கிய தேசியக்கட்சி எம்.பிக்களூடாகப் பொய்ப் பிரசாரங்களை மையப்படுத்தி பூதாகரமாகப் பேச வைப்பதில் பின்புலமாக இருந்திருக்க அதிக வாய்ப்பிருக்கின்றது.
கல்முனை மாநகர சபையிலிருந்து சாய்ந்தமருது பிரியும் அதேவேளை தான், கல்முனையின் மாநகர சபையின் வடக்கு எல்லை தாளவட்டுவன் சந்தி அல்லது பாண்டிருப்பு எனும் ஊரின் தொடக்கம் அமைய வேண்டும். அது தான் முன்னைய கல்முனை பட்டின சபையின் எல்லை என்று சொல்வதும் சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரியக்கூடாதென்பதன் மறுவார்த்தைகள் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
இவ்வாறான அடிப்படை இல்லையென்றால், எல்லைப்பிரச்சினை இருக்கிறது எனச்சொல்லும் கல்முனை – கல்முனைக்குடி முஸ்லிம் தரப்பினரும் தமிழ்த்தரப்பினரும் ஒரே மேசையில் அமர்ந்து பேசுவதற்கான எந்தச்சந்தர்ப்பத்தையும் எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் எம்.பி இன்று வரை ஏற்படுத்தவில்லை. ஆகக்குறைந்தது தங்களிடம் அரசியல் அதிகாரமிருந்ததாக அவர் நம்பிய நல்லாட்சி காலத்திலாவது முயற்சி எடுக்காமை அவரது எதிர்ப்பு உணர்வைக் காட்டப்போதுமானது. இவரது எதிர்ப்பை சரி காண்பது தவிர வேறு வழியில்லாத ஒருவராகவே முன்னாள் அமைச்சர் றஊப் ஹக்கீமும் இருந்தார்.
இவர்களின் கூட்டுச்சதியினால் தான் சாய்ந்தமருது நகர சபை வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் அமைச்சரவை மற்றும் ஊடகங்கள் என எதிர்கதையாடல்கள் அவிழ்க்கப்பட்டதைப் பார்க்கின்றோம். ஆகவே, இவர்கள் மீது சாய்ந்தமருது மக்கள் சந்தேகிப்பது எப்படித்தவறாகும்? ஐக்கிய தேசியக்கட்சியுடன் நெருங்கிய தொடர்பு இவர்களுக்குண்டு. இதன் மூலம் அவர்கள் சார்ந்த எம்.பிக்களூடாக மிக பூதாகரத்தை எழுப்புவதற்கு அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது. வெளிக்களத்தை சூடேற்றியும் அமைச்சரவையில் எதிரொலிக்கச்செய்யும் தந்திரோபாயமும் இதில் இருக்கலாம்.
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் கட்டாய உயர்பீடக்கூட்டம் கடந்த 21.02.2020இல் நடைபெற்றது. இதில் சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரகடனம் குறித்து தலைமைத்துவம் பேசியவை என காணொளி ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் உலா வருகிறது. அதில் கூட அவர் நகர சபை வழங்கப்பட்டது சரியென்றும், இதனைக் கண்டித்தவர்களையும் தவறாகப்பேசியவர்களையும் குறிப்பாக ஐக்கிய தேசியக்கட்சியினரையாவது கண்டித்துக்கொள்ளாதவொரு மெத்தனப்போக்கையே காட்டியுள்ளார். இது கூட அவர்கள் மீதான சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தி வைக்கின்றது.
அவர் ஐக்கிய தேசியக்கட்சியினர் மற்றும் இனவாதக்கும்பலின் கருத்துக்களுக்கு உடனடியாக ஒரு ஊடகச்சந்திப்பை நடாத்தி கண்டித்து இதுவொரு தனி இராஜ்ஜியமல்ல என்பதை சுட்டிக்காட்ட முன்வரவில்லை. ரணில் மற்றும் சஜித் என்ற தலைமைகளுக்கு நிலைமையை எடுத்துரைத்து கட்சிக்காரர்களைக் கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாட்டிலும் இறங்கவில்லை.
மாறாக, சாய்ந்தமருது மக்கள் இன்னும் தனது கட்சியின் ஏமாளிகளாகத் தொடர்ந்து பயணிக்க வைக்கும் எத்தனத்தையே அவர் செய்திருகிறார் என்ற தெளிவு நமது மக்களுக்கு முக்கியம்.
சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரகடனத்தில் நமக்கு இன்றிருக்கும் நம்பிக்கையான பக்கங்கள் என்ற வகையில், பின்வரும் மூன்று விடயங்கள் குறித்து மிகுந்த தெளிவுடன் கூட்டு மொத்தமான நமதூர் மக்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை ஞாபகப்படுத்தி வைப்பது எதிர்கால நலன்களுக்கு வழியாகும்.
(1) சாய்ந்தமருது நகர சபை பிரகடன வர்த்தமானி இரத்துச்செய்யப்பட்டதெனச்சொல்லும் மற்றொரு வர்த்தமானி வெளிவராது இருப்பதும் (2) நகர சபை பிரகடன வர்த்தமானி வெளிவரக்காரணிகளாக அமைந்த பிரதமர் மஹிந்த, ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன அமைப்பாளர் பஷில் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் அதாவுல்லாஹ் ஆகிய சக்திகள் நம்முடன் இருப்பதும் நமதூர் மக்கள் அவர்களுடன் இருப்பதும் (3) நமது பள்ளிவாசல் கடந்த ஜனாதிபதித்தேர்தலின் போது நமது நாட்டு முஸ்லிம் மக்களின் பெரும்பகுதியினர் எடுத்த தீர்மானத்தை எதிர்த்து, துணிவோடு கோட்டாபயவை ஆதரிக்க முன்வந்தமை.

இதனடிப்படையில், நாம் இம்மூன்று விடயங்களையும் எதற்தாகவும் நிராகரித்து விடாது எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலிலும் சங்கமித்து பயணிப்பதில் தான் நமது நகர சபையின் எதிர்காலமும் வெற்றியும் அதன் பயன்களும் நம்மை அடைந்து கொள்ள உதவக்கூடியதென்பதை வலுவாக நம்பி செயற்படுவது தான் இன்று சாய்ந்தமருது மக்களுக்கிருக்கும் ஒரே வழி.

எம்.எம்.எம்.நூறுல்ஹக்
சாய்ந்தமருது – 05


Comments are Closed