Main Menu

16 மாதக்குழந்தை ஷைனீ அனூப் வபாத்

முஹம்மது பெளர்தீன்

வாழைச்சேனை ஹைராத் வீதியைச்சேர்ந்த (ஹிதாயா போட்டோக்கொப்பி சென்றர் பின் பக்கம்) 16 மாதக்குழந்தை முஸம்மில் ஷைனீ அனூப் இன்று 10.10.2019ம் திகதி வியாழக்கிழமை வபாத்தானார். இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜியூன். Comments are Closed