Main Menu

மத்திய முகாம் முஹம்மத் றிஸ்பான் கத்தாரில் வபாத்

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

Castle Limousine இல் பணி புரிந்த இலங்கை, அம்பாறை, மத்திய முகாம், பாடசாலை வீதியைச்சேர்ந்த ஹம்ஸார் முஹம்மத் றிஸ்பான் (வயது-26) இன்று 25.05.2020ம் திகதி திங்கட்கிழமை கத்தாரில் வபாத்தானார். இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜியூன்.

ஜனாஸா தற்போது ஹமாத் வைத்தயசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், நல்லடக்கம் பற்றி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

தகவல் – முஹம்மது ஷப்ரி

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>


Comments are Closed